Stærkere konsulenter (seminar)

Stærkere konsulenter (seminar)

Styrk virksomhedskonsulenternes fleksibilitet, faglighed, evne til at rådgive, servicere og koordinere

FlowTwo,  

Udviklingen i beskæftigelsesindsatsen og virksomhedernes ønsker til samarbejde, stiller stadig større krav til virksomhedskonsulentens fleksibilitet, faglighed og evne til at rådgive, servicere og koordinere.

Derfor har vi udviklet et kort seminar med fokus på refleksion over egen eller teamets praksis, så man bliver skarpere på, hvordan man griber den nye konsulentrolle an og udnytter de kompetencer og ressourcer, der findes i konsulentgruppen.

Seminaret afholdes over to halve dage og en opfølgningsdag. Agenda og konkret programindhold fastlægges i samarbejde med jer på et kort arbejdsmøde. Forinden har vi fremsendt arbejdsspørgsmål, (i form af en spørgeguide), som vi gennemgår på mødet, inden fagligt indhold til seminarerne vinkles og fastlægges.

For at sikre konkrete resultater leverer vi målbare handleplaner (værktøjer) til konsulenterne og følger op på indsatsen ca. 3-4 uger efter anden seminardag, hvor handleplanerne evalueres og justeres mod et fremadrettet virksomhedsperspektiv for året.

Typisk forløb

Arbejdsmøde  og opsamling af behov og ønsker.
Programlægning og udvikling af seminarmaterialer og handleplaner.
Opfølgningsmøde.

Seminardag 1

Seminardag 2

Opfølgningsmøde

URL: https://wanek-myrner.dk/virksomheder/komplette-virksomhedskonsulent/