Indsats mod sygefravær

Indsats mod sygefravær

Vores informationskoncept og fastholdelseskampagner hjælper med at fastholde medarbejdere i jobbet

FlowTwo,  

Alle virksomheder bliver fra tid til anden ramt af længerevarende sygdomsforløb. Forløb som kan have alvorlige økonomiske og menneskelige omkostninger, hvis virksomheden ikke kender mulighederne for arbejdsfastholdelse eller er i stand til at håndtere medarbejderens sygdom på en professionel og konstruktiv måde.

Med hæftet ”Hvis din medarbejder bliver syg” får den enkelte virksomhed indblik i mulighederne for at håndtere alvorlig eller længerevarende sygefravær og dermed langt større chance for at fastholde værdsatte medarbejdere.

Hæftet kan bruges som vejledning til håndteringen af konkrete sager, udleveres med forebyggende sigte ved virksomhedsbesøg eller indgå i kampagnetiltag for stærkere arbejdsfastholdelse (se også vores faktaark om fastholdelseskampagner).

syg-virksomhed_01syg-virksomhed_02Fastholdelseskampagner

Jo flere virksomheder, der kender mulighederne og kan reagere i tide – jo flere medarbejdere kan vi fastholde i job!

Med vores gennemprøvede virksomhedskampagne: ”Hvis din medarbejder bliver syg” kan jobcentret nemt og effektivt styrke indsatsen for at fastholde flere sygemeldte i arbejde. Kampagnen tilrettelægges i samarbejde med jobcentrets fastholdelseskonsulenter og eksekveres efter jobcentrets individuelle behov og ønsker. Typisk består kampagnen af:

Brug sygedagpengereformen som kampagneafsæt

Reformen af sygedagpengeområdet bringer nye muligheder og betingelser ind i fastholdelsesarbejdet og er derfor et oplagt afsæt for en proaktiv bearbejdning af jeres lokale virksomheder. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vores kampagner kan styrke jeres fastholdelsesindsats.

URL: https://wanek-myrner.dk/virksomheder/sygefravaer/