Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Rehabiliteringsteamet

Lignende opgaver

Brug video­­­vejledninger til at for­klare de kompli­­­cerede ordninger

Udfordring
Som borger kan det være svært  at få styr på, hvilken funktion re­hab­iliterings­­teamet har. Og i hvert fald kan rehabiliteringsteamets ind­stilling få en afgørende indflydelse på, om man fx bliver visiteret til et fleksjob eller tilkendt en førtids­pension. Rehabiliterings­teamet er sammensat tværfagligt og tvær­sektorielt. Teamet taler med borgeren om dennes sag, så alle aspekter i sagen kommer frem. Formålet er, at sagen bliver belyst helhedsorienteret med fokus på at bringe borgeren tættere på arbejds­markedet.
Løsning
Resultat