Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Virksomhedsbesøg

Virksomhedsbesøg

Har I en klar strategi, når I banker på døren til personalechefens kontor? Og får I afdækket alle beskæftigelsesmuligheder og jobåbninger, når I besøger virksomheder?

Virksomhedsbesøget er hjørnestenen i det virksomhedsrettede arbejde, og derfor har vi udviklet en kort guide med konkrete råd til bedre virksomhedsbesøg samt nye besøgsskemaer, som sikrer maksimal effekt af selve besøget og stærkere grundlag for videndeling og opfølgning.

Derudover afholder vi også inspirationsseminarer for virksomhedskonsulenter, hvor vi går i dybden med konsulentrollen og de nye krav til samarbejdet.

Det gode virksomhedsbesøg

Formålet med guiden “Det gode virksomhedsbesøg” er at give konsulenterne fornyet inspiration til de forestående møder med virksomheder – fx i forbindelse med kampagner – samt skabe fælles fodslag i det virksomhedsrettede arbejde. Guiden leveres som en 10 siders pdf med gode råd til, hvad man kan gøre før-under-og-efter-mødet. Guiden kan med fordel kombineres med besøgsskema (se nedenfor) og fungere som baggrundsmateriale på inspirationsseminarer.

Klik her og få tilsendt eksempel på “Det gode virksomhedsbesøg”

Besøgsskemaer sikrer maksimal effekt af virksomhedsbesøget

Som led i vores beskæftigelseskampagner for landets jobcentre udvikler vi nu unikke skemaer, som virksomhedskonsulenterne kan bruge ved alle virksomhedsbesøg. Skemaerne sikrer maksimal effekt af den kostbare tid, som både konsulenter og virksomheder investerer i besøget, og giver de bedste forudsætninger for succesfulde match. Skemaerne indeholder blandt andet registrering af:

  • Stamdata på virksomheden (branche, antal ansatte, kontaktpersoner, kerneydelser)
  • Kultur og værdier i virksomheden
  • Ønsket kontaktfrekvens og tidligere erfaringer med brug af jobcentret
  • Jobåbninger / muligheder for forløb (med detaljeret registrering af afdeling, kontaktperson, arbejdsopgaver, timetal, varighed, efterspurgte kompetencer
  • E-mail tilladelser – så I efterfølgende kan sende nyhedsbreve til alle kontakter.

Styrker og ensretter formidlingsindsatsen

Selv om I ikke står over for en virksomhedskampagne, kan skemaerne også sikre, at I ved alle virksomhedsbesøg (også opfølgninger på forløb) får så meget relevant information med fra møderne som muligt og derved kan styrke og ensrette formidlingsindsatsen. Skemaerne kan både designes til print-selv (så konsulenten noterer i hånden) eller som en online blanket, der kan udfyldes på en ipad eller bærbar pc.