Spring menu over og gå til indholdGå til vores guide for tilgængelighed

Vi flytter holdninger og skaber handlinger, der får endnu flere i arbejde og uddannelse


Siden 2001 har vi udviklet strategisk og kreativ kommunikation, som styrker beskæftigelsesindsatsen.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få information om projekter og kommunikationsløsninger, der styrker beskæftigelsen.

Læs mere

Kampagner

Vores kerneydelse har altid været beskæftigelseskampagner, der kan aflæses direkte på jobcentrets bundlinje.

Læs mere

For jobcentre

Mere end 20 gennemprøvede kommunikationskoncepter gør det nemt at styrke såvel virksomheds- som borgerindsatsen i jobcentret.

Læs mere

Callcenter

Lige fra bookning af 10.000 virksomhedsmøder til 50 fleksjobmøder. Brug callcentret og få møder, som giver jobordrer.

Læs mere

Udpluk af vores arbejde

Indlæs flere

Koncepter der styrker beskæftigelsen


Vores nøglefærdige kommunikationskoncepter kan med kort varsel omsættes til positive resultater i jeres beskæftigelsesindsats. Hent uddybende beskrivelser nedenfor eller ring og hør nærmere.

W&M historien

2001
2005
2007
2010
2012

Det siger kunderne...

"Vores tanke bag video-cv-konceptet er, at vi skal kunne vise mennesket bag cv'et i forhold til den virksomhedsrettede indsats. Vi ser frem til at tage de nye muligheder i brug, som Wanek & Myrner har udviklet for os."

Anne Lund Bækkegård

"I Jobcenter Sønderborg har vi siden september 2015 benyttet fleksmatch-løsningen til vores ledige fleksjobvisiterede borgere. Vi har truffet et aktivt valg om at samtlige ledige borgere i match 1 og 2 skal have en aktiv profil, og det er både borgere og jobkonsulenter glade for. Fleksmatch er nemlig et super godt redskab, når det handler om at skabe et attraktivt udstillingsvindue. Det giver de ledige mulighed for at markedsføre sig selv og deres kompetencer, og virksomhederne får et godt indblik i mulighederne i forhold til de opgaver, de ønsker løst.   Fleksmach-redskabet er desuden med til at skabe et naturligt fokus på job og arbejdsmarked i den lediges kontaktforløb i jobcentret, ligesom redskabet er et godt supplement til vores virksomhedskonsulenters besøg på virksomhederne.   Tilmed har Jobcenter Sønderborg indtil nu kunnet deaktivere 44 profiler i fleksmatch.dk, fordi de ledige er gået i arbejde. Det er resultatet af et øget jobrettet fokus, en målrettet virksomhedsvendt indsats og et yderst brugbart redskab. "

Anja Søndergaard Nielsen

"Borgerne er utrolig glade for indsatsen, og virksomhederne er glade for at kunne hjælpe. 20 borgere med en månedlig ledighedsydelse på op til 15.000 kr. svarer til en månedlig udgift for det offentlige på ca. 300.000 kr. Vores kampagneudgifter lyder på 150.000 kr., så udgiften har hurtigt tjent sig ind. Desuden ved vi erfaringsmæssigt, at når først virksomhederne er gjort opmærksomme på mulighederne og oplever det positive samarbejde, så vender mange tilbage igen."

Jens Folmann

"Det er en del af vores virksomhedsstrategi, at vi skal være mere aktive og udadfarende mod virksomhederne. Vi har omkring 60 borgere, som er klar til at begynde i fleksjob, og med den målrettede kampagne forventer vi at få knap halvdelen af dem i arbejde. Ved at benytte Wanek & Myrners callcenter får vi både skabt en god dialog med virksomhederne, mens vi kan bruge vores tid på det essentielle - nemlig at tale fleksjob med de virksomheder, som har en reel interesse i at oprette en fleksjobstilling. Indtil videre har der været afholdt ca en tredjedel af møderne. Det er min fornemmelse, at vores konsulenter bliver modtaget positivt hos virksomhederne, og at virksomhederne har en konkret interesse for at oprette fleksjob."

Joan Bjerner

"Vi ved, at de private virksomheder bliver glade for at benytte rotationsordningen – når først de altså kender til ordningen. Det seneste år er der kommet mere fokus på jobrotation og det øger selvsagt kendskabet til ordningen. Denne fælles kampagne skulle øge opmærksomheden på ordningen særligt for de private virksomheder. På samme tid har jobcentrene fået nogle gode materialer, som fremadrettet kan danne udgangspunkt for et inspirerende samarbejde mellem konsulenter og virksomheder."

Jytte Randbæk

"Jeg synes, at vi har haft en god og effektiv proces, som er resulteret i et site, der vil gøre det nemmere at udbrede kendskabet til - og brugen af - fagpilotordningen."

Kristina Vestergaard Nielsen

"Det er jo det personlige møde og den personlige relation til virksomhederne, der gør forskellen, når det handler om at få borgere i job. Det så vi med AKUT-kampagnen, hvor vi i snit fik en jobordre med hjem fra hvert andet møde, og det regner vi med at se igen, når vi nu banker på hos virksomhederne en gang til. For os er det vigtigt, at kvaliteten af møderne er i orden. Derfor har vi lagt os i selen for at sikre, at de virksomheder, der bliver ringet op, matcher de brancher, som vores ledige kan arbejde i. Det betyder også, at vi rent strategisk har skelet mindre til kommunegrænser og langt mere til relevansen af den enkelte virksomhed."

Lars Christian Larsen